Berapa banyak orang yang bekerja dengan industri penempaan?

Kira-kira 45,000 orang dari pantai ke pantai bekerja dengan industri penempaan di Amerika Syarikat dan Kanada. Oleh kerana proses penempaan moden adalah modal yang intensif (memerlukan banyak peralatan berat untuk pembuatan dan orang ramai untuk menjalankan dan menyelenggarainya), kebanyakan tumbuhan yang memalsukan adalah perniagaan kecil yang biasanya menggaji antara 50 hingga 500 pekerja setiap satu, dengan beberapa kemudahan yang lebih besar menggunakan 1000 orang.